เวลา Guild War มีทุกวัน

15:00 น. - 16:00 น.
18:00 น. - 19:00 น.
21:00 น. - 22:00 น.

( ไม่สามารถจับพันธมิตรได้ )

ของรางวัล Guild War รอบปกติ
เงินรางวัล 300m 3,000 Tcg

Guild War ใหญ่ เสาร์ - อาทิตย์
รอบเวลา 18:00 - 19:00 น.
25,000 TCG พิเศษทุกหลัง