แนะนำอาชีพ Sorcerer
ผังสกิล
ซอ เซอร์เรอร์ เป็นอาชีพสายดีบัพ จะมีหน้าที่คอยใส่เวทย์ป่วนเพื่อให้พวกร่วมปาร์ตี้สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้ โดยสะดวก หรือจะทำหน้าที่เป็นตัวทำแเดมเมจก้อยังได้อีกเช่นกัน
ด้วย สกิลที่หลากหลาย ที่ทำให้เลือกเล่นได้หลายบทบาท และยังสามารถเลือกเล่นประยุกต์ได้หลายสาย รับรองว่าผู้ที่เล่นอาชีพนี้จะไม่มีเบื่อแน่นอน เพราะเป็นอาชีพที่เก่งทั้ง
บุ๋น และบู๋ แต่ผู้เล่นต้องมือไวในการกดสกิลซักหน่อย เพราะว่าสกิลที่มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะ ถ้าเลือกใช้ถูกที่ถูกเวลา นับว่าอาชีพนี้เก่งไม่แพ้ใครเลยทีเดียว


Status ที่แนะนำ
ความสำคัญของ Status ยิ่งมี มากยิ่งสำคัญ
Str skillส่วนใหญ่ของ Sorcererเป็นเวตรมนต์ St rจึงใช้ได้เพียงการแบกน้ำหนักเท่านั้น
Vit เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด พลังป้องกัน และลดโอกาศติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิด  
Int เพิ่มพลังเวทย์มนต์สูงสุด และ พลังโจมตีเวทย์มนต์ และลดโอกาสติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิด
Dex เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี และ ลดเวลาร่ายเวทย์มนต์  
Agi เพิ่มโอกาสหลบการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตีของSkillบางชนิด
Luk เพิ่มพลังโจมตี โอกาศหลบการโจมตี ความแม่นยำในการโจมตี และเพิ่มโอกาสการโจมตีโดนจุดอ่อน


[ Sorcerer Skill ]

Fire Walk
Max Lv : 5http://www.prontera.in.th/forums/index.php?showtopic=21861&st=0#
สกิลที่ต้องการ : Volcano Lv.1
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : สร้างไฟขึ้นใต้เท้าของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เดินไปรอบๆ จะสร้างความเสียหายธาตุไฟรอบบริเวณเดินผ่าน
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 12 วินาที / สร้างได้สูงสุด 8 ช่อง
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 14 วินาที / สร้างได้สูงสุด 10 ช่อง
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 16 วินาที / สร้างได้สูงสุด 12 ช่อง
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 18 วินาที / สร้างได้สูงสุด 14 ช่อง
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 20 วินาที / สร้างได้สูงสุด 16 ช่อง

Electric Walk
Max Lv : 5
สกิลที่ต้องการ : Violent Gale Lv.1
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : สร้างไฟฟ้าขึ้นใต้เท้าของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เดินไปรอบๆ จะสร้างความเสียหายธาตุลมรอบบริเวณเดินผ่าน
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 12 วินาที / สร้างได้สูงสุด 8 ช่อง
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 14 วินาที / สร้างได้สูงสุด 10 ช่อง
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 16 วินาที / สร้างได้สูงสุด 12 ช่อง
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 18 วินาที / สร้างได้สูงสุด 14 ช่อง
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 20 วินาที / สร้างได้สูงสุด 16 ช่อง

Spell Fist
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Auto Spell Lv.4
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : เมื่อใช้สกิลขณะร่าย Fire, Cold, Lighthening Bolt การร่ายจะถูกยกเลิก แล้วจะรวบรวมสมาธิที่ฝ่ามือ
เมื่อไปโจมตีเป้าหมาย เป้าหมายจะได้รับความเสียหายจากเวทย์ Bolt นั้น
เลเวลสกิลที่สูงขึ้น จะเพิ่มความเสียหาย ระยะเวลาของสกิล และจำนวนครั้งในการโจมตีที่สกิลมีผล
เมื่อใช้สกิลอื่น จะเป็นการยกเลิกผลของสกิลนี้
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 20 วินาที / สร้างความเสียหายได้ 2 ครั้ง
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 25 วินาที / สร้างความเสียหายได้ 3 ครั้ง
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 30 วินาที / สร้างความเสียหายได้ 4 ครั้ง
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 35 วินาที / สร้างความเสียหายได้ 5 ครั้ง
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 40 วินาที / สร้างความเสียหายได้ 6 ครั้ง

Vacuum Extreme
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Land Protector lv. 2
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ
คำอธิบาย : สร้างพื้นทื่สุญญากาศขึ้น เป้าหมายในระยะ 7 x 7 ช่อง ทั้งหมดจะถูกดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของสกิล
โดยจะจับเป้าหมายทั้งหมดไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 5 วินาที
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 6 วินาที
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 7 วินาที
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 8 วินาที
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 9 วินาที

Psychic Wave
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Dispell Lv. 2
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายในระยะด้วยเวทย์มนตร์ไร้ธาตุ ด้วยการปล่อยคลื่นพลังจิตใส่
เป้าหมายที่ได้รับความเสียหายจะติดสถานะ Stun
[ Skill Icon : ]
[ เลเวล : 1 ] ระยะ 7 x 7 : โจมตีทั้งหมด 3 ครั้ง
[ เลเวล : 2 ] ระยะ 7 x 7 : โจมตีทั้งหมด 4 ครั้ง
[ เลเวล : 3 ] ระยะ 9 x 9 : โจมตีทั้งหมด 5 ครั้ง
[ เลเวล : 4 ] ระยะ 9 x 9 : โจมตีทั้งหมด 6 ครั้ง
[ เลเวล : 5 ] ระยะ 11 x 11 : โจมตีทั้งหมด 7 ครั้ง

Cloud Kill
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Heaven Drive Lv. 5
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : สร้างหมอกพิษขึ้นมาปกคลุมสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายในระยะด้วยเวทย์มนตร์ธาตุพิษ
เป้าหมายที่ได้รับความเสียหายจะมีโอกาสติดสถานะ พิษ และมีโอกาสถูกเปลี่ยนเป็นธาตุ พิษ
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 8 วินาที
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 10 วินาที
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 12 วินาที
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 14 วินาที
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 16 วินาที

Poison Buster
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Could Kill Lv. 2
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : สร้างพิษไปปกคลุมร่างกายเป้าหมาย ทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เมื่อใช่สกิลใส่เป้าหมายจะยกเลิกสถานะพิษ สกิลนี้ไม่มีผลต่อมอนสเตอร์ธาตุพิษ
[ Icon Skill : ]

Striking
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Flame Launcher Lv.1 / Frozen Weapon Lv. 1 / Lightning Loader Lv.1 / Seismic Weapon Lv. 1
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตี และค่า Critical ของผู้ใช้และผู้เล่นในปาร์ตี้
[ Icon Skill : ]
[ เลเวล : 1 ] พลังโจมตี + 100 / Critical + 1 % / ระยะเวลา 60 วินาที
[ เลเวล : 2 ] พลังโจมตี + 150 / Critical + 2 % / ระยะเวลา 60 วินาที
[ เลเวล : 3 ] พลังโจมตี + 200 / Critical + 3 % / ระยะเวลา 60 วินาที
[ เลเวล : 4 ] พลังโจมตี + 250 / Critical + 4 % / ระยะเวลา 60 วินาที
[ เลเวล : 5 ] พลังโจมตี + 300 / Critical + 5 % / ระยะเวลา 60 วินาที

Earth Grave
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Earth Spike Lv.5
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : โจมตีใส่เป้าหมายด้วยหอกแข็งจากใต้พื้นดิน สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Bleeding
[ เลเวล : 1 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 2 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 3 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 4 ] ระยะของสกิล 9 x 9 ช่อง
[ เลเวล : 5 ] ระยะของสกิล 9 x 9 ช่อง

Diamond Dust
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Deluge Lv.3
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : สร้างพายุที่หนาวเย็น สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ธาตุน้ำแก่เป้าหมาย
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Freeze ชนิดใหม่
[ Skill Icon : ]
ไม่สามารถเคลื่อนที่ โจมตี ใช้สกิล และไอเทมได้ เสีย HP 2% และ SP 1%
ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำ ไม่ยกเลิกสถานะเมื่อถูกโจมตี
[ เลเวล : 1 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 2 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 3 ] ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง
[ เลเวล : 4 ] ระยะของสกิล 9 x 9 ช่อง
[ เลเวล : 5 ] ระยะของสกิล 9 x 9 ช่อง

Warmer
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Volcano Lv.1 / Violent Gale Lv.1
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย (?)
คำอธิบาย : ยกเลิกสถานะ Freeze และ Frozen ของทุกเป้าหมายในระยะ 7 x 7 ช่อง
ในระยะเวลาของสกิล เป้าหมายในระยะจะไม่สามารถติดสถานะ Freeze และ Frozen ได้
เป้าหมายในระยะจะได้รับการฟื้นฟู HP ทุก 3 วินาที
[ เลเวล : 1 ] ระยะเวลา 10 วินาที
[ เลเวล : 2 ] ระยะเวลา 15 วินาที
[ เลเวล : 3 ] ระยะเวลา 20 วินาที
[ เลเวล : 4 ] ระยะเวลา 25 วินาที
[ เลเวล : 5 ] ระยะเวลา 30 วินาที

Varetyr Spear
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Seismic Weapon Lv.1 / Violent Gale Lv.4
ประเภท : กดใช้ / สร้างความเสียหาย
คำอธิบาย : เรียกหอกสายฟ้าลงมาจากท้องฟ้า โจมตีเป้าหมายและศัตรูโดยรอบ
ด้วยความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนตร์ธาตุลมในเวลาเดียวกัน
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Stun
[ เลเวล : 1 ] ระยะ 3 x 3 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 2 ] ระยะ 3 x 3 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 3 ] ระยะ 5 x 5 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 4 ] ระยะ 5 x 5 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 5 ] ระยะ 7 x 7 ช่อง รอบเป้าหมาย

Arrulo
Max Lv. 5
สกิลที่ต้องการ : Warmer Lv.2
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ
คำอธิบาย : ทำให้เป้าหมายและศัตรูโดยรอบ ติดสถานะ Deep Sleep
[ เลเวล : 1 ] ระยะ 3 x 3 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 2 ] ระยะ 3 x 3 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 3 ] ระยะ 5 x 5 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 4 ] ระยะ 5 x 5 ช่อง รอบเป้าหมาย
[ เลเวล : 5 ] ระยะ 7 x 7 ช่อง รอบเป้าหมาย