แนะนำอาชีพ Minstral&Wandererนับ ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อปาร์ตี้เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าขาดเธอเหมือนขาดใจ ด้วยสกิลที่เป็นบัพที่เรียกได้ว่าได้รับเข้าไปจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นแน่นอน
อีก ทั้งยังมีอาชีพดีบัพคู่ต่อสู้ เป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้เลยในสงครามกิลล์วอร์ หรือว่าถ้ามีพวกเขาในปาร์ตี้ตอน PVP พูดได้คำเดียวว่า เทพ !


ความสำคัญ ยิ่ง เยอะยิ่งสำคัญ


Str เอาไว้แบกน้ำหนักของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มีผลอะไรกับสกิลต่างๆเท่าไร

Vit เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด พลังป้องกัน และลดโอกาศติดสถานะะผิดปกติได้หลายชนิด


Int  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ และลดโอกาศติดสถานะผิดปกติได้หลายชนิด


Dex เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี ความแรงในการโจมตี และความเร็วในการร่ายเวทย์มนต์


Agi เพิ่มโอกาสหลบการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตีของSkillบางชนิด

Luk เพิ่มพลังโจมตี โอกาสหลบการโจมตี ความแม่นยำในการโจมตี และเพิ่มโอกาสการโจมตีโดนจุดอ่อน
คำอธิบายสกิล
[ Minstrel & Wanderer Skill ]

Swing Dance (Wanderer Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่ม ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD ให้กับ สมาชิกในปาร์ตี้ทุกคนชั่วคราว
[Level 1] : ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD + 4% / ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 2] : ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD + 8% / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD + 12% / ระยะเวลา 200 วินาที
[Level 4] : ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD + 16%  / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 5] : ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ ASPD + 20% / ระยะเวลา 300 วินาที


Symphony of Lover (Wanderer Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่ม Magic Defense ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว
[Level 1] : เพิ่ม  Magic Defense Power 20% / ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 2] : เพิ่ม  Magic Defense Power 40% / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่ม  Magic Defense Power 60% / ระยะเวลา 200 วินาที
[Level 4] : เพิ่ม  Magic Defense Power 80% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 5] : เพิ่ม  Magic Defense Power 100% / ระยะเวลา 300 วินาที


Moonlit Serenade (Wanderer Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่ม Magic Attack Power ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว
[Level 1] : เพิ่ม  Magic Attack Power 10% / ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 2] : เพิ่ม  Magic Attack Power 20% / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่ม  Magic Attack Power 30% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 4] : เพิ่ม  Magic Attack Power 40% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 5] : เพิ่ม  Magic Attack Power 50% / ระยะเวลา 300 วินาที


Windmill Rush Attack (Minstrel Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่ม Physical Attack Power ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว
[Level 1] : เพิ่ม  Physical Attack Power 10% / ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 2] : เพิ่ม  Physical Attack Power 20% / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่ม  Physical Attack Power 30% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 4] : เพิ่ม  Physical Attack Power 40% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 5] : เพิ่ม  Physical Attack Power 50% / ระยะเวลา 300 วินาที


Echo Song (Minstrel Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่ม Physical Defense Power ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว
[Level 1] : เพิ่ม  Physical Defense Power 20% / ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 2] : เพิ่ม  Physical Defense Power 40% / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่ม  Physical Defense Power 60% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 4] : เพิ่ม  Physical Defense Power 80% / ระยะเวลา 250 วินาที
[Level 5] : เพิ่ม  Physical Defense Power 100% / ระยะเวลา 300 วินาที


Harmonize (Minstrel Only)
Prereq: Lullaby 1
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่มค่า Status ให้กับเป้าหมาย 1 เป้าหมาย
[Level 1] : All Status + 5
[Level 2] : All Status + 7
[Level 3] : All Status + 9
[Level 4] : All Status + 11
[Level 5] : All Status + 13


Lesson
Prereq: None - Wanderer/Minstrel Basic Skill
Type: Passive
Desc: เพิ่ม Max SP และ SP Recovery ที่เลเวล 5 ~ 10 สามารถใช้ทักษะร้องเพลง,เต้นของ 3rd Class ในขณะที่กำลังใช้สกิลร้องเพลง,เต้นและสกิลการแสดงคู่ของ 2nd Class ได้
[Level 1] : Max SP + 30
[Level 2] : Max SP + 60
[Level 3] : Max SP + 90
[Level 4] : Max SP + 120
[Level 5] : Max SP + 150 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้
[Level 6] : Max SP + 180 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้
[Level 7] : Max SP + 200 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้
[Level 8] : Max SP + 240 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้
[Level 9] : Max SP + 270 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้
[Level 10] : Max SP + 300 / สามารถใช้สกิลร้องเพลงของ 3rd Class ขณะใช้สกิลร้องเพลงของ 2nd Class ได้


Metallic Sound
Prereq: Dominion Impulse 1
Type: Active / Damage
Desc: ปล่อยเสียงระดับสูงใส่ 1 เป้าหมาย สร้างความเสียหายแก่ HP และ SP, ความเสียหายจะมากยิ่งขึ้นหากเป้าหมายกำลังหลับอยู่ , สกิล Lesson สามารถช่วยเพิ่มความรุนแรงของสกิลนี้ได้
[Level 1] : พลังโจมตี 500% + สกิล Lesson ที่เรียนรู้
[Level 2] : พลังโจมตี 550% + สกิล Lesson ที่เรียนรู้
[Level 3] : พลังโจมตี 600% + สกิล Lesson ที่เรียนรู้
[Level 4] : พลังโจมตี 650% + สกิล Lesson ที่เรียนรู้
[Level 5] : พลังโจมตี 700% + สกิล Lesson ที่เรียนรู้


Reverberation
Prereq: Dissonance or Selfish Dance 5
Type: Active / Damage
Desc: สร้าง คลื่นเสียงระดับสูงจากพื้นดิน เป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตของสกิลระยะ 3 x 3 ช่องจะได้รับความเสียหาย โดยคลื่นเสียงจะดังสะท้อน 3 ครั้ง
การดังสะท้อนสามารถยกเลิกได้หากได้รับการโจมตีทางกายภาพหรือเวทย์มนต์
[Level 1] : Attack Power 400% + Magic Attack 200%
[Level 2] : Attack Power 500% + Magic Attack 300%
[Level 3] : Attack Power 600% + Magic Attack 400%
[Level 4] : Attack Power 700% + Magic Attack 500%
[Level 5] : Attack Power 800% + Magic Attack 600%


Dominion Impulse
Prereq: Reverberation 1
Type: Active / Special
Desc: เพิ่มระยะการสะท้อนของเสียงเป็น 11 x 11 ช่องรอบตัว สามารถใช้ทับซ้อนกับ การสะท้อนของเสียงจากผู้อื่นได้ ?


Severe Rainstorm
Prereq: Slinging Arrow or Musical Strike 5
Type: Active / Damage
Desc: ปล่อยลูกธนูจำนวนนับไม่ถ้วนขึ้นฟ้า และตกลงมาในระยะ 11 x 11 ช่อง ต้องการลูกธนู 20 ea หากมีลูกธนูไม่ถึง 20 ea การใช้สกิลจะล้มเหลว
[Level 1] : พลังโจมตี  100% 1 hit ทุกๆ 0.3 วินาที / ระยะเวลา 0.9 วินาที
[Level 2] : พลังโจมตี  150% 1 hit ทุกๆ 0.3 วินาที / ระยะเวลา 1.5 วินาที
[Level 3] : พลังโจมตี  200% 1 hit ทุกๆ 0.3 วินาที / ระยะเวลา 2.1 วินาที
[Level 4] : พลังโจมตี  250% 1 hit ทุกๆ 0.3 วินาที / ระยะเวลา 2.7 วินาที
[Level 5] : พลังโจมตี  300% 1 hit ทุกๆ 0.3 วินาที / ระยะเวลา 3 วินาที


Poem of the Netherworld
Prereq: Lesson 1
Type: Active / Debuff
Desc: สร้างคลื่นเสียงชนิดพิเศษ ไปยังเป้าหมายในระยะ ทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สูงสุด 5 เป้าหมาย(?) ไม่สามารถใช้กับ Boss Monster
เลเวลของผู้ใช้และเป้าหมายมีผลต่อระยะเวลาที่เคลื่อนที่ไม่ได้ [ขอบเขตของสกิล 3 x 3 ช่อง]
ต้องการ 1 Caugh Drop (ยาแก้เจ็บคอ)
[Level 1] : ระยะเวลา 8 วินาที / Sound Duration 9 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 10 วินาที / Sound Duration 11 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 12 วินาที / Sound Duration 13 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 14 วินาที / Sound Duration 15 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 16 วินาที / Sound Duration 17 วินาที


Voice of Siren
Prereq: Poem of the Netherworld 3
Type: Active / Debuff
Desc: สร้างความสนใจแก่เป้าหมายในระยะและทำให้เป้าหมายคล้อยตาม
มอนสเตอร์จะไม่โจมตีเรา และระหว่างผลของสกิลเราจะไม่สามารถโจมตีเป้าหมายได้เช่นกัน
เลเวลของเป้าหมายมีผลต่อระยะเวลาที่มีผล และผลของสกิลจะถูกยกเลิกเมื่อเป้าหมายได้รับการโจมตี
ขอบเขตของสกิล 11 x 11 ช่องรอบตัว (ขณะอยู่ในผลของสกิล ผู้ที่ได้รับผลจะใช้ Emotion "Heart")
[Level 1] : โอกาสสำเร็จ 30% / ระยะเวลา 15 วินาที
[Level 2] : โอกาสสำเร็จ 40% / ระยะเวลา 18 วินาที
[Level 3] : โอกาสสำเร็จ 50% / ระยะเวลา 21 วินาที
[Level 4] : โอกาสสำเร็จ 60% / ระยะเวลา 24 วินาที
[Level 5] : โอกาสสำเร็จ 70% / ระยะเวลา 27 วินาที


Valley of Death
Prereq: Circle of Nature 3
Type: Active / Recovery
Desc: ฟื้นคืนชีวิตให้กับ 1 เป้าหมาย โดยเป้าหมายจะฟื้นขึ้นมาโดยฟื้น HP เท่ากับ SP ที่เหลือตอนตาย ถ้าเป้าหมายมี SP 0 จะฟื้นขึ้นมาโดยมี HP 1
ต้องการ : 1 Painful Tear
[Level 1] : โอกาสสำเร็จ 90% / ดูด SP ของเป้าหมาย 100%
[Level 2] : โอกาสสำเร็จ 92% / ดูด SP ของเป้าหมาย 80%
[Level 3] : โอกาสสำเร็จ 94% / ดูด SP ของเป้าหมาย 60%
[Level 4] : โอกาสสำเร็จ 96% / ดูด SP ของเป้าหมาย 40%
[Level 5] : โอกาสสำเร็จ 98% / ดูด SP ของเป้าหมาย 20%


Deep Sleep Lullaby
Prereq: Lesson 1
Type: Active / Debuff
Desc: ทำให้เป้าหมายที่อยู่รอบๆตัวเราตกอยู่ในสภานะ "Deep Sleep" ในขณะที่ตกอยู่ในสถานะ "Deep Sleep" จะไม่สามารถเคลื่อนที่ โจมตี ใช้ไอเทมหรือสกิลได้
โดย หากเป้าหมายได้รับการโจมตีจะเป็นการยกเลิกสถานะ "Deep Sleep" แต่ในขณะที่ตกอยู่ในสถานะ "Deep Sleep" จะได้รับความเสียหายเป็น 1.5 เท่า
และผู้ตกอยู่ในสถานะ "Deep Sleep" จะฟื้นฟู HP/SP 1% ทุกๆ 2 วินาที
[Level 1] : โอกาสสำเร็จ 90% / ดูด SP ของเป้าหมาย 100% / ระยะ 11 x 11 ช่อง
[Level 2] : โอกาสสำเร็จ 92% / ดูด SP ของเป้าหมาย 80% / ระยะ 13 x 13 ช่อง
[Level 3] : โอกาสสำเร็จ 94% / ดูด SP ของเป้าหมาย 60% / ระยะ 15 x 15 ช่อง
[Level 4] : โอกาสสำเร็จ 96% / ดูด SP ของเป้าหมาย 40% / ระยะ 19 x 19 ช่อง
[Level 5] : โอกาสสำเร็จ 98% / ดูด SP ของเป้าหมาย 20% / ระยะ 21 x 21 ช่อง


Circle of Nature's Sound
Prereq: Lesson 1
Type: Active / Recovery
Desc: สกิลนี้มีผลต่อผู้เล่นที่อยู่ในระยะทุกคน , ฟื้นฟู HP และลด SP หากผู้เล่นไม่มี SP เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลของสกิลนี้
[Level 1] : ระยะเวลา 10 วินาที / ลด 2 SP ต่อ 1 วินาที / ฟื้นฟู 40 HP ต่อ 1 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 15 วินาที / ลด 3 SP ต่อ 1 วินาที / ฟื้นฟู 80 HP ต่อ 1 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 20 วินาที / ลด 4 SP ต่อ 1 วินาที / ฟื้นฟู 120 HP ต่อ 1 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 25 วินาที / ลด 5 SP ต่อ 1 วินาที / ฟื้นฟู 240 HP ต่อ 1 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 30 วินาที / ลด 6 SP ต่อ 1 วินาที / ฟื้นฟู 360 HP ต่อ 1 วินาที


Improvised Song
Prereq: Poem of the Netherworld 1
Type: Active / Special
Desc: สุ่มใช้สกิลของ Magician หรือ Wizard โดยไม่ต้องใช้เงื่อนไขของสกิลที่สุ่มออกมาต้องการ
[Level 1] : สุ่มใช้สกิลเลเวลเวทย์มนต์เลเวล 5
[Level 2] : สุ่มใช้สกิลเลเวลเวทย์มนต์เลเวล 6
[Level 3] : สุ่มใช้สกิลเลเวลเวทย์มนต์เลเวล 7
[Level 4] : สุ่มใช้สกิลเลเวลเวทย์มนต์เลเวล 8
[Level 5] : สุ่มใช้สกิลเลเวลเวทย์มนต์เลเวล 9


Gloomy Day
Prereq: Improvised Song
Type: Active / Buff
Desc: เพิ่มความรุนแรงของสกิลบางสกิล หรือลดอัตราการหลบหลีกและ ASPD (สกิลที่มีผลคือ Brandish Spear , Spiral Pierce , Shield Charge , Shield Boomerang , Shield Chain , Shield Press) หากเป้าหมายไม่มีสกิลดังกล่าวจะถูกลด อัตราการหลบหลีกและ ASPD แทน
[Level 1] : อัตราการหลบหลีก - 5 / ASPD - 3%
[Level 2] : อัตราการหลบหลีก - 10 / ASPD - 6%
[Level 3] : อัตราการหลบหลีก - 15 / ASPD - 9%
[Level 4] : อัตราการหลบหลีก - 25 / ASPD - 12%
[Level 5] : อัตราการหลบหลีก - 30 / ASPD - 15%


Great Echo
Prereq: Metalic Sound 1
Type: Active / Damage / Chorus
Desc: สร้างเสียงสะท้อนกึกก้องอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายแก่ทุกเป้าหมายในระยะของสกิล
ถ้า มี Wanderer หรือ Minstrel อยู่ในปาร์ตี้จะช่วยเพิ่มความรุนแรงและลดการใช้ SP ลง  โดย Wanderer และ/หรือ Minstrel ทุกคนในปาร์ตี้จะเสีย Sp จากการใช้สกิลนี้ไปด้วย
ต้องการ : 1 Lozange
[Level 1] : ระยะ 5 x 5 / พลังโจมตี 1000%
[Level 2] : ระยะ 7 x 7 / พลังโจมตี 1100%
[Level 3] : ระยะ 7 x 7 / พลังโจมตี 1200%
[Level 4] : ระยะ 9 x 9 / พลังโจมตี 1300%
[Level 5] : ระยะ 9 x 9 / พลังโจมตี 1400%


Song of Mana
Prereq: Swing Dance or Harmonize 1, Symphony of Lover or Windmill Swing Attack 1, Moonlit Serenade or Echo Voice 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: ดนตรีที่แห่งการฟื้นฟูที่ใช้การโคจรของ Mana , ฟื้นฟู 10 SP ทุกๆ 3 วินาที ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทุกคน
อัตราการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นได้หากมี Wanderer และ/หรือ Minstrel อยู่ในปาร์ตี้หลายคน
[Level 1] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 90 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 150 วินาที


Dance with Warg
Prereq: Swing Dance or Harmonize 1, Symphony of Lover or Windmill Swing Attack 1, Moonlit Serenade or Echo Voice 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: ตื่นตาตื่นใจไปกับเพลงเร็วเพิ่มความเร็วในการโจมตีของคุณและสมาชิกในปาร์ตี้ และลดระยะเวลาในการร่ายเวทย์ทั้งหมดลง
หากมี Wanderer และ Minstrel อยู่ในปาร์ตี้ผลของความสามารถจะเพิ่มขึ้น
[Level 1] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 90 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 150 วินาที


Sound of Destruction
Prereq: Saturday Night Fever 3, Melody of Sing 3
Type: Active / Unique / Chorus
Desc: ยกเลิกผลของ สกิลร้องเพลงหรือเต้นของเป้าหมาย อัตราการสำเร็จคำนวณจาก ค่า Int และ Dex พื้นฐานของเป้าหมาย , เลเวลของเป้าหมาย , เลเวลของสกิล Sound of Destruction
และ เลเวลของสกิลร้องเพลงหรือเต้นของเป้าหมาย อัตราการสำเร็จจะสูงขึ้น หากมี Wanderer และ Minstrel อยู่ในปาร์ตี้หลายคน
[Level 1] : 5 x 5 ช่อง รอบตัวเป้าหมาย
[Level 2] : 5 x 5 ช่อง รอบตัวเป้าหมาย
[Level 3] : 7 x 7 ช่อง รอบตัวเป้าหมาย
[Level 4] : 7 x 7 ช่อง รอบตัวเป้าหมาย
[Level 5] : 9 x 9 ช่อง รอบตัวเป้าหมาย


Saturday Night Fever
Prereq: Dance with a Warg 1
Type: Active / Unique / Chorus
Desc: สกิลนี้มีผลต่อเป้าหมายทั้งหมดในหน้าจอ ทำให้เป้าหมายเกิดสภาวะเสมือน Frenzy
โดย เมื่ออยู่ในสภาวะเสมือน Frenzy จะไม่สามารถฟื้นฟู HP/ SP , เพิ่มพลังโจมตี ลดพลังป้องกันและอัตราการหลบหลีกอย่างมาก รวมทั้งไม่สามารถใช้สกิลและไอเทมได้ เมื่อสภาวะเสมือน Frenzy หมดลง
เรา จะถูกบังคับให้นั่งเป็นเวลา 10 วินาที ถ้ามีผู้ที่ได้รับผลของสภาวะเสมือน Frenzy มากกว่า 7 คน ผู้เล่นทุกคนที่ได้รับผลนั้น จะได้รับความเสียหาย Damage 9999 จาก เทพเจ้าแห่งความบ้าคลั่ง
[Level 1] : ทุก 3 วินาที เสีย 2% HP and SP / Attack Power + 100 / Defense - 20% / อัตราการหลบหลีก - 50%
[Level 2] : ทุก 3 วินาที เสีย 3% HP and SP / Attack Power + 200 / Defense - 30% / อัตราการหลบหลีก - 60%
[Level 3] : ทุก 3 วินาที เสีย 4% HP and SP / Attack Power + 300 / Defense - 40% / อัตราการหลบหลีก - 70%
[Level 4] : ทุก 3 วินาที เสีย 5% HP and SP / Attack Power + 400 / Defense - 50% / อัตราการหลบหลีก - 80%
[Level 5] : ทุก 3 วินาที เสีย 6% HP and SP / Attack Power + 500 / Defense - 60% / อัตราการหลบหลีก - 90%


Lerad's Dew
Prereq: Swing Dance or Harmonize 1, Symphony of Lover or Windmill Swing Attack 1, Moonlit Serenade or Echo Voice 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: เพิ่ม Max HP แก่สมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในหน้าจอ ไม่มีผลต่อผู้เล่นที่อยู่ในสถานะ Berserk อัตราการเพิ่มของ Max HP จะเพิ่มสูงขึ้นได้ตามจำนวน Wanderer และ/หรือ Minstrel ที่อยู่ในปาร์ตี้
[Level 1] : Max HP + 5% / ระยะเวลา 20 วินาที
[Level 2] : Max HP + 10% / ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 3] : Max HP + 15% / ระยะเวลา 40 วินาที
[Level 4] : Max HP + 20% / ระยะเวลา 50 วินาที
[Level 5] : Max HP + 25% / ระยะเวลา 60 วินาที


Unlimited Humming Voice
Prereq: Sound of Destruction 1, Warcry of Beyond 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: สกิลนี้มีผลให้ สกิลและเวทย์มนต์ที่ร่ายในบริเวณรอบตัวเราไม่สามารถถูกขัดขวางได้ แต่จะเสีย SP ในการใช้สกิลมากขึ้น 15% ถ้าหากมี Wanderer และ Minstrel อยู่ในปาร์ตี้หลายคน
จะลดการเสีย SP ที่เพิ่มขึ้นให้น้อยลงได้
[Level 1] : ระยะเวลา 20 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 40 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 50 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 60 วินาที


Warcry of Beyond
Prereq: Lerad's Dew 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: เพิ่ม Physical Attack Power ลด Magic Attack Power ทุกเป้าหมายรอบๆตัวเรา
หาก ใช้สกิลนี้ซ้อนทับกับสกิล Melody of Sink สกิลที่ใช้ล่าสุดจะมีผลแทน ผลของสกิล จะเพิ่มสูงขึ้นได้ตามจำนวน Wanderer และ/หรือ Minstrel ที่อยู่ในปาร์ตี้
[Level 1] : ระยะเวลา 20 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 40 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 50 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 60 วินาที


Melody of Sink
Prereq: Song of Mana 1
Type: Active / Buff / Chorus
Desc: เพิ่ม Magic Attack Power ลด Physical Attack Power ทุกเป้าหมายรอบๆตัวเรา
หาก ใช้สกิลนี้ซ้อนทับกับสกิล Warcry of Beyond สกิลที่ใช้ล่าสุดจะมีผลแทน ผลของสกิล จะเพิ่มสูงขึ้นได้ตามจำนวน Wanderer และ/หรือ Minstrel ที่อยู่ในปาร์ตี้
[Level 1] : ระยะเวลา 20 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 40 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 50 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 60 วินาที